D/s forholdet


– baseret på egne erfaringer og inspireret af W

Et D/s forhold er et symbiotisk forhold, en cirkel hvor begge parter er fokuseret på at opfylde modpartens behov og lyst i hver sin rolle. Hvis hver part i et forhold får nydelse og følelse af at behovene anerkendes og dækkes er forholdet baseret på et fællesskab hvor konflikter vil være sjældne hændelser. Forholdet vil da bibringe hver enkelt en følelse af at være sammen med et person som man i sandhed kan være dybt intim med, en partner der kan give en styrke som kommer fra at eksponere sine svagheder og mærke at de bliver omfavnet og accepteret.
Det handler mindre om kontrol og meget mere om kommunikation og mental intimitet.

Den dominante er den der har magten, samtidig har han også ansvaret for sin submissive partner. Det betyder at han har ansvaret for at glæde hende og stille hendes lyst, og her menes bestemt ikke kun seksuelt

Han skal vide hvad der gør hende glad og gøre sit yderste for at opnå netop det for hende. Han skal hjælpe hende til at forbedre sig og derigennem hjælpe hende til at opnå sine mål og drømme.
Han skal ikke forsøge at forme hende i sit eget forudindtagede billede af hvordan hun skal være, men i stedet hjælpe hende til at blomstre som den komplette og vidunderlige kvinde hun er. Han ved hvad der er bedst for hende og hvad hun ønsker fordi de har en åben, fordomsfri og ligeværdig kommunikation i deres forhold. Som Dom skal han altid respektere sin submissive partners råd og synspunkter ligesom hun altid skal respektere at den endelige beslutning er hans.
Deri antages at han som den dominante primært træffer sine beslutninger baseret på logiske konklusioner ud fra hvad der er rigtigt at gøre og ikke følger sit ego eller sine følelser.

Hvis en Dom sårer sin Sub skal hun derfor altid åbent kunne fortælle ham det på en informativ måde der ikke er følelsesmæssigt ladet. Den dominante skal med sin submissive partner altid være åben om hvordan hendes handlinger opfattes og give hende feedback på en positiv måde. Hvis forholdet skal kunne fungere ordentligt skal begge respektere modparten nok til at man ikke angribes hverken verbalt eller fysisk eller forventer at blive angrebet verbalt eller fysisk for hverken handlinger eller holdninger.

Når forhold af denne specielle natur går i stykker er det ofte på grund af en brist i kommunikationen. Den dominante skal være stærk og sikker nok på sig selv til at acceptere og indrømme når han begår en fejl. Selv om den dominante er den styrende, vejledende og den bestemmende part er han ikke en gud og derfor ikke ufejlbarlig. Hvis der derfor som antaget er respekt og tillid til hinanden fra begge parters side bør en fejl relativt let være til at komme videre fra.

Den dominante har og vedligeholder kontrollen, ikke i form af frygt, men ved at opbygge og vedligeholde den submissives lyst til at adlyde og underkaste sig. Helt grundlæggende har den dominante magten og han anvender den til at gøre sin submissive partners liv mere komplet og mere lykkeligt, ikke for at udnytte hende. Den dominante skal i enhver ordveksling fungere som den der leder samtalen mere end en vilkårlig beslutningstager. Ved at føre sin sub gennem en afbalanceret samtale/diskussion også på områder som den pågældende sub ikke umiddelbart ønsker at stå til ansigt til ansigt med, vil hun være i stand til at træffe den beslutning der er rigtig for hende. Det er ikke ualmindeligt at den dominante, fordi han kender sin sub godt, kan se ting som hans sub ikke kan se eller ikke er villig til at møde endnu. Når hun tager sin beslutning vil hendes dominante partner støtte hende i hendes beslutning og gennem passende motivation sikre at hun holder sig til sin beslutning.

Den submissive skal adlyde sin dominante partner og anstrenge sig for at behage ham alene af den grund at det gør hende glad (dette forudsætter at hun stoler på ham og respekterer ham). Den dominante vil tilskynde sin sub til at være det bedste hun kan være og hjælpe hende til at nå sine mål, derfor vil hun også være motiveret til at gøre hvad der skal til for at nå hendes mål. Det behager hendes dominante partner og det er hvad hun selv ønsker. Med til den åbne kommunikation hører at den submissive til enhver tid kan komme med et problem, eksempelvis omkring hvad hendes dominante siger til hende eller noget han beder hende om at gøre. Den submissive skal kunne fremsige sine følelser og tanker i enhver sag og stole på at hendes Master altid træffer en fair beslutning.

Mange submissive har en form for splittet personlighed. En let dominerende, overvejende kontrolbaseret personlighed og en submissiv, lille pige personlighed som hun gemmer. En god dominant bygger derfor først et rum op hvor den submissive side kan komme ud og hvor hun føle sig sikker og tryg nok til at lade den side af hende komme helt frem i lyset. Det indbefatter at den submissive udforsker sig selv, hendes ønsker, lyster og fantasier.
Fordi den dominante accepterer hele sin sub, også den del af hende som hun gemmer på og beskytter hende vil hun langsom men sikkert styrke den side af hendes personlighed og med tiden ikke længere se den som en svaghed eller en fejl i hende selv.

Accept er nøglen til D/s forholdets beståen.
Kommunikation begge veje, som i alle forhold er det der viser veje til accept. Den åbenhed der er i et D/s forhold er det der mangler i mange ægteskaber.
Åbenhed ved uophørligt at udtrykke ens følelser og tanker over for en partner som er optaget af dem bygger intimitet op mellem parterne og virker på alle måder afvæbnende på modparten.
Mental intimitet er meget stærkere end fysisk intimitet når der skal bygges følelsesmæssige bånd. Det er formodentligt grunden til hvorfor forhold over sociale og andre internet baserede medier der består over lang tid, kan være meget intense og bevæge sig fremad meget stærkt relativt til primært fysiske forhold, netop fordi der kommunikeres konstruktivt hele tiden.
Mental intimitet skaber en stærkere grad af fysisk intimitet som de fleste ægteskaber desværre er afskåret fra at have i samme grad.
I ægteskabet kan der i højere grad være en form for territorial kamp om de enkelte parters viljer hvorfor hver enkelt ikke lukker helt så meget op for sig selv i frygt for at afgive noget den anden kan bruge imod dig. Når kampen fortsætter på den måde falder kommunikation og åbenhed lidt til jorden sammen med den tætte intimitet, hvis den ellers på noget tidspunkt rigtigt har været til stede

Det er en almindelig misforståelse at et D/s forhold er forhold alene er baseret på kontrol, at den dominante styrer og kontrollerer blot med det formål at styre og kontrollere og at han ikke rigtig er optaget af sin partners velbefindende på alle planer.
Hvis det er det man oplever er det i min optik et udtryk for at den dominante er så usikker på sig selv at han dækker sig bag et skjold hvor han føler det nødvendigt at demonstrere sin magt ved at have kontrol med alt – og bruger ofte frygt som redskab til at opnå kontrollen, hans skjold. Over for en sådan dom vil den submissive adlyde alene ud fra frygt for hvad hendes dom kan finde på. Mange tror at det er hvad det vil sige at være submissiv. Det er det ikke – en dom bør ikke kontrollerer gennem frygt, men ved at fremelske den submissives lyst til at underkaste sig gennem respekt for sin partner, engagement, indlevelse og personlig autoritet.

Den frygtbaserede dominans er et udtryk for svaghed, og den vil altid give en stærk ubalance i forholdet, for den submissive giver og giver af sig selv, men får ikke noget tilbage af hendes dom. Det hun higer mest efter er påskønnelse, anerkendelse, tryghed og opmærksomhed. Er hun den eneste der giver det til sin dom, eller er hun blot den der føler at hun giver mest uden at få det retur der er nødvendigt for hende vil hun visne og dø i frustrationen over ikke at slå til – for hvis det hun gør for sin dom ikke naturligt giver ham lyst til at give hende det hun har brug for vil hun se det som hendes fejl.

Sker det vil det for den submissive ende i en ond spiral som den submissive ikke selv kan bryde ud af før hun er helt udmattet.
Den dominante ansvar er her at være stærk nok til at erkende sin fejl i tide og rette op på forholdet. Det er hans ansvar og pligt.

Master of Empathy

Advertisements

3 thoughts on “D/s forholdet

 1. naughtynora 24. July 2018 / 00:30

  If you ever have the time, I should love to read it!!! Thank you 🙂

  Liked by 1 person

 2. Master of Empathy 24. July 2018 / 00:29

  I have thought about it Nora and at you kind and indirect request I will see if I can find time in the following weeks to translate that page. It is my own take on what elements and dynamics in in play in a D/s relationship and the title directly translate to: The D/s relationship

  Liked by 1 person

 3. naughtynora 24. July 2018 / 00:24

  I greatly enjoy your blog…and would love to read this section should you ever want to translate it to English 🙂

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.